- Luwalhati Sa Diyos, аккорды

4
Распечатать
Шрифт 14
В избранные

Аппликатуры аккордов к песне Luwalhati Sa Diyos

КОRО: 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Dm C/E F Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Gm Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san 
 
 Dm  Am   Dm  Am
 At sa lupa'y kapayapaan 
 F C/E F     C/E F  Bb/D C
 Sa mga taong may mabuting kalooban 
   Am   E    Am     E
 Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin 
  F G C   Dm G
 Sinasamba Ka na-min 
  Am   E     Am
 Niluluwalhati Ka namin 
   F#dim G    G#dim Am
 Pinasasalamatan Ka na----min 
  C/G   F       G   C C7
 Dahil sa dakila Mong kaluwalhatian 
 
КОRО: 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Dm C/E F Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Gm Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san 
 
   F   C/E  Bb/F  F
 Panginoong Diyos, Hari ng langit 
         Bb/F F   Bb/F F
 Diyos Ama'ng makapangyarihan sa lahat 
   F/Eb   Dm     E/D   Am
 Panginoong HesuKristo, bugtong na Anak 
   F#dim G    G/F   C/E
 Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos 
  F Gsus4 G7 C C7
 Anak ng   Ama 
 
КОRО: 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Dm C/E F Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Gm Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san 
 
 Dm  C/D Dm  C/D
  Ооо...   Ооо... 
 Dm  C/D Dm  C/D
  Ооо...   Ооо... 
 
 Dm   C/D  Dm   C/D   Dm    C/D  Dm Dm/C
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan 
  Bbmaj7 Am7  Gm Dm   Gm/D  Dm  A7 Dm
 Ma--a--wa Ka sa a--min, ma-a--wa Ka sa a--min 
 Dm  C/D Dm  C/D
  Ооо...   Ооо... 
 Dm   C/D  Dm   C/D   Dm    C/D  Dm Dm7
 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan 
    Bb   Am  Bb   Am
 Tanggapin Mo ang aming kahilingan 
 Bb   E7   Am   A7    Dm Dm/C
 Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama 
  Bb  Am  Gm Dm   Gm/D Dm  A Dm C7
 Ma-a-wa Ka sa A--min, ma-a-wa Ka sa a-min 
 
КОRО: 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Dm C/E F Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Gm Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san 
 
      C/E Dm  Dm/C Bb C  F
 Sapagkat Ikaw lamang   ang banal 
 Dm Am   Bb    F 
 Ikaw lamang ang Panginoon 
 Gm F/A Bb   G/B Csus4 C7 F    C/E Dm Dm/C
 Ikaw la--mang, О HesuKristo, ang kata-as-taasan 
  Bb C  F  Dm Am Bb F
 Ka-sa--ma ng Espiritu Santo 
  Gm F/A Bb G/B Csus4 C7  Gm   C7
 Sa ka-lu--wal-ha--ti--an ng Diyos Ama 
  F C7
 Amen 
 
КОRО: 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Dm C/E F Csus4 C7
 Luwalhati sa Diyos sa ka--i--taasan 
   F C/E    Bb/D  F/C
 Luwalha-ti, luwalhati sa Diyos 
   Bb    Am   Gm Csus4 C7 F
 Luwalhati sa Diyos sa kai--ta---a--san 
   F F/E   F/D F/C  Bb F/A Gm C7 F
 Luwalha-ti sa Diyos  sa ka----i-ta-a--san        

Видео игры на гитаре, разборы песни Luwalhati Sa Diyos